Trygghet och trivsel

Grunden för trygghet är de relationer som vi skapar, både till varandra och till miljön.

Därför arbetar vi med att skapa en genuin gemenskap på förskolan. Vi arbetar aktivt med att vara en god kamrat och ha ett välkomnande tillåtande klimat.

Hos oss vet alla vem ditt barn är och det finns alltid närvarande vuxna som ser till att ditt barn mår bra. Att samtala och kommunicera är inte bara viktigt för att träna språket utan också en nödvändighet för att barnen ska förstå att vi lyssnar och är intresserade av vad de har att säga. Genom detta göra vi barnens röster hörda och synliggör att den är värd att lyssna på – oavsett ålder!