Språket i fokus

Varje dag arbetar vi för att våra barn ska utveckla ett rikt, nyanserat språk och öka sin förmåga att kommunicera.

Att prata mycket och ge tid för samtal är en stor del i ett barns språkutveckling och också något vi arbetar aktivt med. Vi benämner föremål och händelser, men språket är även ett stort fokus när vi leker, spelar spel, sjunger och har olika språklekar. Vi har tillgång till en språkpedagog som är kopplad till vår verksamhet, som besöker och handleder oss i arbetet med språkutveckling.

Att läsa böcker tillsammans med barnen är något vi gör varje dag och när vi inte läser böcker spontant, vilket vi ofta gör, delar vi in barnen i mindre läsgrupper. Att läsa mycket och rikt är inte bara stimulerande för språkutvecklingen utan skapar också en god stämning och ger tillfällen till samtal och reflektioner. Vi har nära till Drottninghögs bibliotek där vi har möjlighet att lyssna på sagor och låna böcker.

Språk innebär för oss inte enbart det talade språket utan vi ser att alla språk och uttryckssätt utvecklar varandra.