Delaktighet

På dagarna brukar vi dela in barnen i åldersindelade grupper för att tillgodose deras olika behov.

När vi delar in barnen i mindre grupper får alla möjlighet att delta på sin nivå. Det blir också enklare för oss att vara lyhörda inför barnens önskemål. Vi lägger stort fokus på att alla blir sedda och kommer till tals. Vi vill att barnen ska få möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. De större barnen får även vara med och planera kommande aktiviteter på förskolan.