Barnets utveckling

Pedagogisk dokumentation och reflektion

Genom pedagogisk dokumentation följer vi barnens lärande och det skapas även en möjlighet för barnen att ta del av sitt eget lärande, och processen dit. Med pedagogisk dokumentation som grund ges barnen tillfälle att själva reflektera, både enskilt, tillsammans med varandra och med oss pedagoger. Genom reflektion kring sitt eget lärande och processen dit skapas en möjlighet för större inflytande i förskolan samt en större delaktighet över verksamhetens innehåll. När projektion kopplas sammans med dokumentation, det vill säga att ofta visa bildspel och synliggöra dokumentation i våra lärmiljöer skapas rika tillfällen för reflektioner hos barnen.

Barnens tankar och reflektioner ger i sin tur oss pedagoger verktyg att utmana vidare i de projekt vi arbetar med. All dokumentation och reflektion som görs samlas i våra projektmappar men också i en digital lärplattform. Lärplattformen har samtliga vårdnadshavare och barn tillgång till.

Utvecklingssamtal

Vi har en ständig dialog med dig som vårdnadshavare om ditt barns utveckling och lärande. Minst en gång per år erbjuder vi ett utvecklingssamtal där vi pratar om ditt barn, verksamheten, projekt men också dina förväntningar.