Konstprojekt på Drottninghögs centrum

Tre stora konstverk av barn från Diamantens, Ametistens och Kristallens förskola pryder idag den stora tegelväggen mitt på Drottninghögs centrum.

Alla 5-åringar från de olika förskolorna fick möjlighet att vara med i arbetet med att skapa de nya konstverken och under FN-veckan var det dags för konstinvigning. Vid invigningen var alla barn från förskolorna på plats och två av barnen fick klippa bandet tillsammans med Helsingborgs borgmästare.

– Vi ser barnen som kompetenta medborgare och vårt mål är att barnen ska få synas och ta plats i samhället, säger Helene Saetre, förskolechef på Diamantens, Ametistens och Kristallens förskola.

Konstverken sitter centralt i Drottninghög, vilket innebär att flera av barnen passerar dem dagligen och det är många i området som har vägarna förbi. Barnen är mycket stolta över sina konstverk och från de boende i området har förskolorna mötts av mycket positiva reaktioner.

Skapande med olika material

Konstprojektet började med en inbjudan från Idé A Drottninghög som bjöd in förskolorna i området att delta i samband med ett uppmärksammande av FN-veckan. En stor del av Idé A:s arbete är att föra samman människor och skapa en plats för alla i stadsdelen Drottninghög.

Projektet drevs av konstnären Marie Hendefelt och under arbetet fick både barn och pedagoger teckna och måla tillsammans med Marie på olika sätt.

Under processen fick barnen arbeta med material som blyerts, kol och akryl. Grunden målade de vuxna och motiven målade barnen.

– Vi projicerade barnens bilder på de stora tavlorna och på så sätt fick de också arbeta i ett större formatet, säger Ann Anderholm, ateljerista på Diamantens förskola.

På de stora bilderna syns Drottninghögs stora kullar och fina vägar och barnen fick fylla kullarna med det Drottninghög är för dem.

– Jag gjorde en haj, säger Hassan.

– Både de stora och de små bilderna var roliga att måla. Jag gjorde en regnbåge, säger Mira.

Under läsåret 2016/2017 pågår ett tema med flera olika processer inom naturvetenskap och teknik på förskolorna.

– Det var viktigt för oss att projektet skulle passa in i vårt tema, vilket det gjorde. Och det går nästan att se när man tittar på konstverken som innehåller mycket gråsuggor och andra småkryp, säger förstelärare Sven Stedt.

På förskolan skapar barnen mycket och hade sedan tidigare arbetat en del med avbildning. Konstprojektet blev därför en naturlig fortsättning i det arbetet.

– Olika uttryckssätt utvecklar varandra och jag kan se att konstprojektet har lett till en del efterverkningar i barnens skapande, till exempel genom hur de utvecklat sitt arbete med tekniken storformat, säger Helene Saetre.

– Vi målar i målarrummet. Ibland i spelrummet och ibland i pärlrummet… och ibland i köket! säger Mira.

– Och ute också! säger Kajin.

Barns rätt att uttrycka sig

Hela projektet har en tydlig koppling till barnkonventionen och barns rätt att uttrycka sig, vilket alla de tre förskolorna Diamantens, Kristallens och Ametistens förskola ser som ett viktigt ställningstagande. Konstprojektet är på så sätt ett led i att påpeka vikten av att inte glömma bort att involvera barnen i samhällets utvecklingsarbete.

Framöver finns eventuella planer på ett vidare samarbete med att göra om gaveln på Diamantens förskola tillsammans med en konstnär och de boende. I det arbetet skulle ett av syftena vara att de unga får möta de gamla.